Miroslav Štěpánek - MIRELA
Dřínov 145, 768 33 Morkovice
Telefon 777 207 734
E-mail info@mirela.cz

IČO - 704 72 971, DIČ - CZ8004234414

Miroslav Štěpánek
majitel
stepanek@mirela.cz
+420 777 207 734

Ing. Dagmar Korvasová
vedoucí obchodu
korvasova@mirela.cz
+420 603 397 219

Roman Hejč
vedoucí výroby

+420 774 055 011

Živnostenský rejstřík vedený Městským úřadem v Kroměříži, č.j.: Ž-253/7/979/02-19